Смарт решения / Smart Solutions

 
 • Повече от 68 милиона домакинства в ЕС и Северна Америка ще притежават „умни“ технологии до 2019 г. Броят домакинства в ЕС, които придобиват системи за домашна автоматизация се очаква да расте средно с 61% в следващите пет години, което ще създаде пазар за 10.2 милиарда долара (7.6 милиарда евро).

  Смарт технологиите са изкушаващи, по-интуитивни и далеч по-ефективни. С правилното решение, домакинствата могат да спестят над 30% от сметките си за енергия, значително да намалят разходите си за сигурност, наблюдение и поддръжка на дома.

 • More than 68 million homes in EU and North America will be smart by 2019. The number of European households that have adopted smart home systems is expected to grow at a compound average growth rate of 61% during the next five years, resulting in a market revenue of 10.2 billion USD (7.6 billion EUR).

  Smart technology is tempting, more intuitive, and more efficient. With the right solution, households can save more than 30% of their energy bills, significantly decrease their bills for security, home surveillance, and home maintenance.

За нас / About us

 • Нашата мисия е да подкрепим потребителите в процеса по избор на оборудване, като им предложим смислени и ефективни продукти, съобразени с техните нужди.

  Ние в SmartGadgets сме технологични маниаци, неуморни в търсенето на иновативни приложения за наличните технологии. В огромният свят от възможност, ние ще бъдем до вас, за да ви предложим проверени решения, гарантиращи максимална полза в рамките на бюджета ви.

 • Our mission is to walk consumers through the process of selecting the right equipment, propose them meaningful and efficient tools, specifically tailored to their needs.

  We, at SmartGadgets, are technology freaks, restless in our search for innovative applications of existing technology. In a vast world of choices for home automation equipment, we will be by your side to offer you tested solutions, providing the most benefit within your budget.

Свържете се с нас / Contact with us

 
 • Bulgaria, Sofia
 • Tel: +359 899 02 19 19
 • E-mail: info@smartgadgets.info